понеделник, 22 януари 2018 г.

Ultra Violet Earrings / Обици в ултравиолетово

The January 2018 inspiration for We're All Ears is ultra violet - Pantone's color of the year 2018. I love this color but made the earrings quite accidentally. I found those long forgotten pave beads, crown spacers/bead caps and connectors while looking for something else and decided they were a good combo. Here is this blingy and slightly kitschy first pair I made:
Вдъхновението за януари 2018 на We're All Ears е ултравиолетово - цветът за 2018 г. на Института Пантон. Въпреки че харесвам този цвят, направих първия чифт обици едва след като случайно намерих мънистата, разделителите във форма на корона и свързващите елементи, които използвах като висулки. Търсех нещо друго, но веднага видях възможната комбинация и така се роди първият лъскав и леко кичозен чифт:
 

The second pair is a combo of purple AB crystals and coiled wire. The only difficulty with this model is to find the right wire gauge to fit under the bead caps 😃
Вторият чифт е комбинация от лилави преливащи кристали и спирала от тел. Единствената трудност при този модел е намирането на тел с подходяща дебелина, за да влезе под капачето 😃


Please, check out the creations of the other participants here.
Тук можете да видите споделените вдъхновения на другите участници.

неделя, 21 януари 2018 г.

Delighted to meet you, Swap N Hop Partner!

bairozan's blog: Добре дошли в 2018! / Welcome to 2018!

I will try to sum up the information for my to-be partner in the 2018 Swap N Hop. The link above is about my achievements in 2017 and below I added pictures of some jewelry I made in 2017. I do mainly wire weaving and stringing plus a little knotting. I have tried and taken classes in bead weaving but am still far from anything in this field. I think I can handle most colors. I don't like beads in the shape of body parts, faces, fertility goddesses and skulls, etc. I think sharing is important and fair and always share my sources. That's why I also post tutorials - to share firsthand experience.
Тази година отново ще участвам в международна размяна на мъниста - авторски и други. Това кратко представяне е предназначено за моя бъдещ партньор. Връзката по-горе е към публикацията за постиженията ми през 2017, а по-долу са снимките на някои от творенията ми.


Wire woven pendants with natural stones and sea glass
Оплетени с тел висулки с естествени камъни и морско стъклоEarrings
Обици


First wire brooches
Първите ми брошки от тел


Tutorial for leather and large-hole bead bracelets
Уроче за гривна с кожена корда и мъниста с голям отвор


Wire woven sea glass brooch tutorial
Уроче за брошка от морско стъкло и телJewelry with art beads by Petrovna Lampwork
Бижута с авторски мъниста на Petrovna Lampwork
 


Transformers jewelry - brooch or necklace, it's up to you (the first one has a brooch pin at the back)
Бижута-трансформърс - по желание брошка или колие (първото има игла за брошки отзад)

Looking forward to having fun!
Предвкусвам удоволствието!

неделя, 7 януари 2018 г.

Лични предизвикателства 2018 - "Нещоправене" / Personal Challenges 2018 - Making ThingsПодтикната от тази идея, която кръстих "100 дни на нещоправене", взех тежкото решение да си поставям лични предизвикателства през 2018, като се възползвах от свободата сама да определя натоварването. Научих за идеята от този блог и следях процеса със смесица от любопитство и завист - Crafty Hope направи 100 чифта обици за 100 дни, защо аз да не мога да направя по-малко? Представям ви своя олекотен вариант - "4 седмици на нещоправене" (#4седмицинещоправене за тези, които ме следят в Инстаграм):

- 4 седмици обици
- 4 седмици гривни
- 4 седмици колиета
- 4 седмици брошки

Provoked by this idea - #The100DayProject - I took the hard decision to set myself personal challenges with moderate levels of difficulty in 2018. I found out about it from this blog and followed the process with a mixture of curiosity and envy - Crafty Hope made 100 pairs of earrings in 100 days, why shouldn't I be able to make less? Here is my light version - 4 Weeks of Making Something (#4weeksofmaking for those, who follow me on Instagram):

- 4 weeks of earrings
- 4 weeks of bracelets
- 4 weeks of necklaces
- 4 weeks of brooches

Първата седмица вече тече. Ще публикувам седмично в Инстаграм (вече качих първата снимка) и в края на всеки период - тук, в блога си!
This is the first week. I will be posting on Instagram weekly (first picture already posted) and on this blog at the end of each period!

И накрая, няколко неща, по които работя в момента. Едното от тях може би е начало на нова колекция 😉
Before I go, some pictures of work in progress - maybe one of them is the first of a new collection 😉


 

петък, 5 януари 2018 г.

Добре дошли в 2018! / Welcome to 2018!

Честита Нова Година 2018! Нека бъдем здрави и щастливи и да не забравяме да мечтаем!
Happy New Year 2018! Let us be healthy and happy and never forget to dream!

 

Оказа се, че имам доста да споделя за 2017 г.:
 • Най-сетне участвах в базар.
 • Най-сетне регистрирах онлайн магазин и страница във фейсбук.
 • Продължих да ходя на курсове за бижутерски техники.
 • Публикувах нови "нещо като урочета".
 • Участвах в доста повече предизвикателства от която и да било предходна година.
 • Блогът ми надхвърли 92000 (деветдесет и две хиляди) посещения!
 • Създадох своя марка - RozantiQJewelry.
It looks like I've got quite a lot to share for my 2017:
 • Finally took part in a craft show.
 • Finally registered an online store and a Facebook page.
 • Took more jewelry making courses.
 • Posted more tutorials.
 • Took part in a lot more challenges than any other year.
 • My blog exceeded 92,000 (ninety two thousand) visits!
 • Created my brand - RozantiQJewelry.

RozantiQJewelry във фейсбук / RozantiQJewelry on Facebook
Урочета в раздела "Направи си сам" / Tutorials in the DIY section
Участия в "Предизвикателства" / Participation in Challenges
За участието в базара (Част 1 и 2) / The Art Show (Part 1 & 2)
Курс за бижутерски техники / Jewelry making course
Магазинът ми в Etsy - RozantiQJewelry / My ETSY store RozantiQJewelry

***
Драсканиците ми (#icantdraw - хаштаг "немогадарисувам") си останаха такива. Тук виждате последните за 2017 - No. 11 и 12. Както си бях обещала в началото на годината, по една месечно, като не броя поздравителните картички.
My sketches (#icantdraw) didn't evolve. The ones you see here are the last for 2017 - #11 & #12. Like I had committed, one a month, not counting the greeting cards.


А сега, към предизвикателствата на 2018-та! А те със сигурност ще включват още участия в базари, курсове и предизвикателства.
Now, on to the challenges of 2018! There will be more shows, courses and challenges.

събота, 30 декември 2017 г.

Still Life with Flowers and Fruits / Натюрморт с цветя и плодове

The December monthly challenge on Art Bead Scene Studio is Suzanne Valadon's Still Life with Tulips and Fruit Bowl. I was captivated by the contrast of colors and the dusky atmosphere. However, the necklace I made showcases the bright colors. The three focal beads are by Janna Petrovna of Petrovna Lampwork -  the green and yellow are hollow and the red one has a textured surface.
Предизвикателството за декември в блога на Art Bead Scene Studio е Натюрморт с лалета и фруктиера на Сюзан Валодон. Бях запленена от контраста между цветове и сумрачната атмосфера. Колието ми, обаче, е в ярките цветове, трите централни мъниста са на Жанна Петровна от Petrovna Lampwork - зеленото и жълтото са издути (кухи отвътре), а червеното е с текстурирана повърхност.I was also captivated by the life of the artists and made a collage "In the Eye of the Beholder" - these are her self-portraits and portraits by other famous artists that I found in the Wikipedia article above. Interesting, isn't it?
Бях запленена и от живота на художничката и направих този колаж "В моите очи" - това са нейни автопортрети и портрети от известни художници, които ми попаднаха в Уикипедия (версията на английски). Интересно, нали?


I saw the painting below in the Boston (MA, USA) Museum of Fine Arts but at that time I didn't know the artist was Renoir's model for it - Dance at Bougival.
А картината по-долу видях на живо в Музея на изящните изкуства в Бостън, САЩ. Но тогава не знаех, че художничката е моделът на Реноар за нея - "Танц в Бужевал".


The pictures of all paintings in this post were downloaded from Wikipedia, to the best of my knowledge they were on the public domain.
Всички снимки на картини в тази публикация са свалени от Уикипедия и, доколкото ми е известно, са предоставени за обществено ползване.

четвъртък, 21 декември 2017 г.

Leftover Earrings Challenge / Обици от остатъци

They are not exactly leftovers but they look like that on my messy working (=dining) table. Luckily for me, there was the We're All Ears 3rd Annual Leftovers Challenge on Earrings Everyday! We had to post a picture of our working table mess, sort out the leftovers and get making earrings. And here they are!
Това не са точно остатъци, но така изглеждат в бъркотията на работната ми маса. За мой късмет се появи Предизвикателството на остатъците в блога Earrings Everyday. Само трябваше да снимаме работния си безпорядък, да сортираме и подредим остатъчните мъниста и да се захванем с правене на обици. Ето ги и тях!Obviously, the mess 😕
Очевидно, моята бъркотия 😕


The elements I selected to work with.
Елементите, които избрах.


With the first two pairs, I revisited this project - glass and jasper beads, wire wrapped connectors.
За първите два чифта използвах една стара идея, стъклени мъниста, яспис и елементи от тел.

The next pair harbored some beaded beads I made a while ago. I'm not sure about the crystal bead but I can remake them at any time, right?
С този чифт оползотворих едни залежали мъниста от мъниста. В смисъл, че се чудех къде по-напред да ги използвам и... вече не се чудя. Не съм много сигурна за кристалното мънисто, но нали винаги мога да ги преправя!


This last pair surprised me - I had bought the carnelian leaves long ago and just couldn't find the right design for them. The resin beads gave me the pop of color I needed and I really like them!
С последния чифт изненадах сама себе си - тези листа от карнеол бях купила доста отдавна, но все не им намирах приложение. А и в последния момент реших да ги съчетая с контрастни по цвят мъниста от смола. Харесват ми!


Let's hope I'll make more earrings before the end of next year 😀 Are you curious how everybody else did? Check it out here!
Да се надяваме, че няма да чакам края на следващата година за още една серия обици 😀 Любопитни ли сте какво са направили другите участници? Вижте ето тук!

четвъртък, 7 декември 2017 г.

In a Christmas Mood / Коледно настроение

I went into Christmas mood early this year with some fashion jewelry upcycle and Christmas lanyards. Turns out, there were more ornament inspirations ahead, like the 7th Annual Ornament Hop on Art Bead Scene Studio. A big Christmas bauble and some mistletoe beads from Petrovna Lampwork seemed perfect for the challenge.
Тази година коледното настроение ме обхвана рано с префасониране на масова бижутерия в коледни украшения и тези коледни ланци за очила. Оказа се, че ме очакват още коледни вдъхновения като 7-мия годишен блог-маратон в блога на Art Bead Scene Studio. Една коледна топка и мъниста лампуърк на Жанна Петровна от Petrovna Lampwork ми свършиха чудесна работа.


A Christmas tree wreath ornament with the lampwork mistletoe and faceted acrylic beads. I strung them on a length and a half of memory wire and crisscrossed the ends through the small red acrylic bead, one large transparent acrylic bead and one mistletoe bead on each side. Can be placed on the Christmas tree as is or with a ribbon. Will make a great candle holder decoration, too!
Коледно венче от мънистата с имел и фасетирани акрилни мъниста. Нанизах ги на дължина (диаметър) и половина тел тип мемори и кръстосах двата края през малкото червено акрилно мънисто, през едно прозрачно и едно лампуърк от двете страни. Може направо да се сложи на коледното дърво или с панделка. Също така, става и за коледна украса на свещник.
A large blue Christmas bauble without the cap (=misplaced) - what would you do? I made zigzag bends at one end of the wire, bunched them up and wrapped with the other end. Then I bent the free wire piece parallel to the bunched up piece and squeezed it through the opening. Then I carefully pulled the long piece of wire up (used an awl to press one side of the bunched up wire down) and thus the bunched up piece stood across the opening. I made a wire wrapped loop and pushed through two something lengths of memory wire.
Синя коледна топка без капаче - вие какво бихте направили? Аз извих телта на зигзаг в единия край, притиснах я с пръсти и я увих с дългия край. Поставих дългия край успоредно на увитата тел и така ги промуших през отвора. Внимателно издърпах нагоре свободния край на телта - наложи се да натискам увитата тел с шило от едната страна, докато застане напряко на отвора. Направих примка и промуших през нея малко над две дължини тел тип мемори.


And the best part is that this post turned into a small DIY with some tips and tricks! Please, check out the amazing creations here - you won't be disappointed!
А най-хубавото е, че тази публикация се превърна в "направи си сам" с идейки и начини за изпълнението им! Тук можете да видите и други красоти - няма да останете разочаровани!